Content -
Telefonické objednávky
na čísle
596 237 498

Potrubí PVC KG hladké tuhost SN 4 - 12

Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky vyrobené z tvrdého PVC oranžové barvy v průměrech od 100 mm do 500 mm.
Roury jsou dostupné ve třech pevnostních třídách dle účelu použití. Systém rovněž zahrnuje rozsáhlý program čistících a revizních šachet z polyetylénu a polypropylénu včetně různých doplňků.
Toto potrubí je určeno pro ležaté, v zemi uložené vedení odpadních a dešťových vod. Může být použito uvnitř i vně budov jak ve smíšeném, tak v odděleném provedení. Nemůže být použito pro kanalizaci, kde je stálá teplota vyšší než 60°C.

up down Zobrazovat obrázek
 1. <
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. >
KódNázevJednotkaHmotnostCena bez DPH
KCIS110ČISTIČ KG 110 KGREKs1.15 270 Kč
KCIS110KČISTIČ KG 110 KGRE KRUHOVÝKs0.45 237 Kč
KCIS110KSITČISTIČ KG 110 KGRE KRUHOVÝ se sítkem (okapový)Ks0.45 205 Kč
KCIS125ČISTIČ KG 125 KGREKs1.23 317 Kč
KCIS160ČISTIČ KG 160 KGREKs1.08 499 Kč
KCIS200ČISTIČ KG 200 KGREKs2.10 650 Kč
KCIS250ČISTIČ KG 250 KGREKs3.00 3 243 Kč
KCIS300ČISTIČ KG 300 KGREKs3.00 4 141 Kč
KCIS400ČISTIČ KG 400 KGREKs4.50 4 596 Kč
KHD110HRDLOVÝ DÍL KG 110 KGAMKs0.21 35 Kč
KHD125HRDLOVÝ DÍL KG 125 KGAMKs0.27 65 Kč
KHD160HRDLOVÝ DÍL KG 160 KGAMKs0.49 100 Kč
KHD200HRDLOVÝ DÍL KG 200 KGAMKs0.91 196 Kč
KKLK110KLAPKA KONCOVÁ KG DN 110Ks0.40 736 Kč
KKLK160KLAPKA KONCOVÁ KG DN 160Ks0.83 899 Kč


Soubory ke stažení

TypNázevFormát
KatalogKatalog výrobce Pipelife Czech s.r.o.
Katalog Revizní šachty PRO 200/300/400
KatalogKatalog výrobce Pipelife Czech s.r.o.
PVC kanalizační plastové systémy SN4 - SN 16
KatalogPipelife Czech s.r.o. - Technický manuál
Technický manuál kanalizačních systémů.
CertifikátCertifikáty a prohlášení výrobce Pipelife Czech s.r.o.
http://www.pipelife.cz/cz/downloads/donwloads.php
CertifikátCertifikáty a prohlášení výrobce WAVIN Ekoplastiks.r.o.
http://www.wavin.cz/cz/certifikaty
Katalogový listKatalogový list dovozce Pipelife Czech s.r.o.
Zpětné klapky
OdkazGebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Stránky dodavatele včetně katalogů a certifikátů
OdkazOdkaz na web výrobce REHAU, s.r.o.
OdkazPipelife Czech s.r.o
http://www.pipelife.cz
OdkazVýrobce DYKA s.r.o.
http://www.dyka.cz
OdkazWAVIN Ekoplastik s.r.o.
Stránky dodavatele včetně katalogů a certifikátů

Základní informace

Materiál

PVC - polyvinylchlorid - neměkčený polymer připravený suspenzní polymerací vinylchloridu (S-PVC) bez změkčovadel a plniv. Materiál je klasifikován jako nesnadno hořlavý dle ČSN 730823.

Jmenovité světlosti potrubí

100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

Stavební délky

500, 1000, 2000, 3000 (do Js 200), 5000 mm

Způsob spojování

Zásuvnými hrdly.

Způsob těsnění

Gumovými těsnícími kroužky pro kanalizační potrubí: jazýčkový kroužek pro DN 100 až 500.

Použití

Kanalizační řády, kanalizační přípojky, odvodňování pozemků.

Barva

Oranžovohnědá RAL 8023

Označení výrobků

Kanalizační potrubí je trvale označeno:
- názvem výrobce
- DIN 19534, ČSN EN 1401-1
- značkou kontroly jakosti ITC Zlín
- hodnotou jmenovité světlosti
- datem výroby

Tvarovky jsou označeny údajem o jmenovitých světlostech a úhlových odchylkách. Těsnění jsou označena číslem normy DIN 4060, značkou zkušebny PA-I 3056 Ústavu stavební techniky Berlín (Institut für Bautechnik Berlin), názvem výrobce těsnícího kroužku, datem výroby, jmenovitou světlostí, číslem tvaru kroužku a jeho příslušným ložem.

Chemická odolnost

Příloha 1 k DIN 8061

Technické podmínky dodávek

DIN 19534 část 1 a 2, ČSN EN 1401-1

Přechodové kusy na jiné materiály

Připojení kanalizačního potrubí z PVC na již stávající kanalizaci z jiných materiálů (kamenina, beton, litina aj.) je možné jednoduchým způsobem díky různým přechodovým kusům.

 

Technické informace

Kanalizační trouby a tvarovky jsou vyráběny z neměkčeného polyvinylchloridu - tzv. PVC-U, polymeru připraveného suspenzní polymerací vinylchloridu bez změkčovadel a plniv. Použitím tohoto materiálu získávají trouby a tvarovky vlastnosti, které je předurčují pro uložení v zemi k beztlakové dopravě odpadních a dešťových vod a splašků.

Mechanicko - fyzikální vlastnosti
 • A. pružnost
  Kanalizační stoky zbudované z pružných trub jsou schopny krátkodobě odolávat přetížení a dynamickému namáhání lépe než trouby tuhé.
 • B. nízká hmotnost
    hustota cca hmotnost 1 bm trouby DN 150
  PVC 1,40 g/cm3 2,8 kg
  BETON 2,30 g/cm3 45,0 kg
  KAMENINA 2,50 g/cm3 23,2 kg
  OCEL A LITINA 7,80 g/cm3 24,0 kg
 • C. nízká povrchová drsnost (0,001 mm)
  Tato vlastnost má velký význam pro hydraulické vlastnosti, čím nižší je povrchová drsnost, tím vyšší může být průtočné množství, stěna trouby není napadána korozí a tím téměř zaniká možnost tvorby usazenin.
 • D. otěruvzdornost
  Otěruvzdornost je stanovena Darmstadtskou metodou, kde je trouba cyklicky zatěžována definovaným abrazivem. Ve srovnání s jinými používanými materiály má PVC vysokou otěruvzdornost.
 • E. Chemická odolnost
  Trouby a tvarovky z PVC-U jsou odolné kyselým odpadním vodám od pH 2 až po vody alkalické pH 12.
 • F. Mechanické a termické vlastnosti ( pro kruhovou tuhost SN 4)

  Vlastnost měřicí metoda symbol jednotka hodnota
  hustota ISO R 1183 ČSN 64 011 r g/cm2 1,39-1,40
   
  vrubová houževnatost (Charpy) ISO R 179 DIN 53453 ak kJ/m2 3-4
   
  napětí v ohybu DIN 53452 sbG N/mm2 95
   
  napětí na mezi kluzu ISO R 527 DIN 53455 sS N/mm2 >45
   
  prodloužení při přetržení rychlost zkoušky C vzorek 2
  . rychlost zkoušky V vzorek 4
  eR % 20-40
   
  modul pružnosti z tahové zkoušky ISO R527 DIN 53457 úsek 2.3, vzorek 3 E N/mm2 >3000
   
  pevnostní trvanlivost trouby ISO 1167 DIN8061
   
  extrapolováno na 50 let N/mm2 25
   
  extrapolováno na 100 let N/mm2 24
   
  odolnost proti stálému vnitřnímu přetlaku ČSN EN 921 poč. obvodové napětí 10 Mpa h 1000
   
  krátkodobá kruhová tuhost SN kN/m2 4
   
  bod měknutí dle Vicata ISO R 306 DIN 53460 postup B, glykol K 356
   
  tepelná vodivost DIN 52612 l W/Km 0,15
   
  délkový koeficient teplotní roztažnosti VDE 0304 část 1.4 a K-18.10-5
   
  absorpce vody DIN 8061 mg/cm2 <4
   
 • Symboly a zkratky
  ak vrubová houževnatost
  a úhlová míra, úhel
  at délkový koeficient teplotní roztažnosti
  DN jmenovitá světlost
  d průměr
  di vnitřní průměr
  E modul pružnosti
  eR prodloužení při přetržení
  h hodina, délka
  kg kusová hmotnost
  K Kelvin (jednotka SI)
  l tepelná vodivost
  l stavební délka
  r hustota
  rbG mezní napětí při ohybu
  rS napětí v tahu
  s, s1 síla stěny trubky
  SN krátkodobá kruhová tuhost
  z1, z2, stavební rozměry

  z3, z4

   
   

 Content -