Content -
Telefonické objednávky
na čísle
596 237 498

Třídy zatížení

 

Třída A 15 - dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty
Třída B 125 - chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy
Třída C 250 - chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny
Třída D 400 - jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy
Třída E 600 - neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích
Třída F 900 - zvláštní plochy, např. letištní plochy

 Content -